Általános felhasználási feltételek

Jelen Általános Felhasználási Feltételek (a továbbiakban: ÁFF vagy Megállapodás) a Netfone Telecom kft. -amely a fogyasztóvédelemről szóló 1997.évi CLV. törvény rendelkezései szempontjából vállalkozásnak minősül- (cégjegyzék szám: 20-09-076111, adószám: 24144094-2-20, székhely: 8900 Zalaegerszeg, Nefelejcs utca 2/a., e-mail: info@netfonepontok.hu) által üzemeltetett www.netfonepontok.hu –n elérhető (a továbbiakban: oldal, szolgáltatás) szolgáltatások igénybe vevője (a továbbiakban: Ön, felhasználó) általi használati feltételeket tartalmazza.

Az alábbi feltételek és szabályok minden közvetlen, partner üzlet weboldaláról, social média felületről és netes hirdetéseken keresztül érkező online, lekéréses, e-mailben beküldött és telefonos tájékoztatási szolgáltatásra vonatkoznak. Cégünk weboldalának hozzáférése, böngészése, használata, valamint online rendelés elvégzése esetén Ön elfogadja, hogy elolvasta és megértette az alábbi feltételeket és szabályokat (beleértve az adatvédelmi tájékoztatót) és egyetért az azokban foglaltakkal. Az üzemeltető fenntartja a jogot a jelen Megállapodás egyoldalú módosítására. A weboldal használatára mindig a használat pillanatában megjelenített változat érvényes. A szolgáltatásmódosítást követő használata a módosítás elfogadását jelenti. Jelen Általános Felhasználási Feltételek elfogadásával Ön elismeri, hogy ezen Megállapodás, valamint az Adatvédelmi tájékoztatóban bármely, a Netfone Telecom Kft-hez köthető weboldal, szolgáltatás használatakor kötelező érvényű. A weboldal tartalma és infrastruktúrája, valamint a rajta keresztül kínált keresési szolgáltatás (továbbiakban: partner üzletkereső) a Netfone Telecom Kft. (továbbiakban: www.netfonepontok.hu) tulajdonában, működtetésében és szolgáltatási körében van. Minden ott található szolgáltatás kizárólag az Ön személyes, kereskedelmi célú használatára biztosított (partner üzlettámogatás), és az alább kifejtett feltételek és szabályok hatálya alá tartozik.

1. Szolgáltatások

A Netfone Telecom Kft. által üzemeltetett oldal internetes keresőként és rendelés elősegítőként működik, egy Internetes felhasználói felületet nyújt, amin keresztül minden ott szerepeltetett Partner üzlet, mint Netfone Partner elérhetőségét, nyitva tartását és szolgáltatásait, tájékoztató jelleggel mutatja be. A kereső működtetését az Ekrtv. rendelkezései szerint a Netfone Telecom Kft. közvetítő szolgáltatóként végzi, ebből kifolyólag az oldal a felhasználó és a partner üzlet közti helyszíni ügylet lebonyolításában kizárólag a technikai háttér (népszerűsítés és ügyfélirányítás) biztosításával vesz részt. Kivételt képez ez alól az online rendelés (Netfone szolgáltatás tekintetében), mely során Ön, mint felhasználó, már közvetlen kapcsolatot létesít (átirányítás a www.netfone.hu weboldalra) a Netfone Telecom Kft.-vel (távközlési szolgáltató).

Fentiekre tekintettel a jelen oldal felhasználója és a Netfone Telecom Kft, mint a jelen weboldal üzemeltetője között nem jön létre fogyasztói szerződés (kivéve: a szolgáltató hivatalos weboldalán tett regisztráció és nyilatkozatok esetén), ezért a Netfone Telecom Kft. vonatkozásában fogyasztói jogok nem illetik meg a felhasználót, vele szemben elállási, felmondási jogot, illetve szavatossági és jótállási igényt nem érvényesíthet. A Netfone Pont és Netfone Pont+ üzleteket működtető vállalkozások adatairól és elérhetőségeiről a felhasználókat minden esetben jelen oldalon tájékoztatjuk. A weboldalon megjelenített összes információ a partner üzletektől és az interneten beszerzett adatokon alapul.

2. Árak

A weboldalon szereplő árak tartalmazzák az ÁFÁ-t és az egyéb adókat. (esetleges elírásokért felelősséget nem vállalunk). Árak (díjcsomagok) és egyéb költségek pontos meghatározását a szolgáltató hivatalos weboldalán az ÁSZF-ben rögzíti.

3. Titoktartás

A Netfone Telecom Kft. magas szintű etikai normákat alkalmaz és tiszteletben tartja az Ön személyes adatait. A személyes adatainak kezeléséről részletesen az Adatvédelmi tájékoztatóban informálódhat.

4. Ingyenesség

Kereső szolgáltatásunk ingyenesen vehető igénybe.

5. Lista sorrendezés

Az weboldalon szereplő partner üzleteket, lokáció (GPS) vagy Ön által megadott megye, város keresés alapján mutatjuk meg. Továbbá lehetősége van üzlettípusra bontva a keresést pontosítani. Így kiválaszthatja, hogy Ön a Netfone Pont (Netfone SIM kártya átvétel) vagy Netfone Pont+ (Netfone SIM kártya átvétel és tanácsadás) kategóriába sorolt üzlet adatait tekintheti meg.

6. Kapcsolattartás és panaszkezelés

A Netfone Pontok, mint a Netfone Telecom Kft. Vea üzletág elvárja Partnereitől, hogy magas színvonalú szolgáltatást nyújtsanak (Netfone szolgáltatások tekintetében), és az Önnel folytatott kommunikáció minden esetben udvarias és segítőkész legyen, továbbá, hogy a Partner által az oldalunkon megjelenített információk a valóságnak megfeleljenek. Amennyiben Önnek bármilyen észrevétele, panasza, kérdése van, azt közvetlenül közölheti velünk a weboldalon található kapcsolati űrlapon vagy az infó vonalon (panasza csak az üzlet kiszolgálása, tájékoztatásra vonatkozik, Netfone szolgáltatás közvetítés érintettsége alapján. Már szerződött ügyfélként a szolgáltatással, számlázással kapcsolatosan panaszait a szolgáltató központi elérhetőségén teheti meg).

Esetleges panaszát szóban vagy írásban közölheti. A szóbeli panaszt azonnal megvizsgáljuk, és szükség szerint orvosoljuk. Ha Ön a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a panaszról és az Ön azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet veszünk fel, és annak egy másolati példányát az írásbeli panaszról szóló részben meghatározott érdemi válasszal egyidejűleg megküldjük. Az írásbeli panaszt a beérkezését követően harminc napon belül írásban-érdemben megválaszoljuk. A panaszt elutasító álláspontunkat minden esetben megindokoljuk.

7. Jogi nyilatkozat

A felhasználó az oldalt kizárólag a saját kockázatára használhatja, és elfogadja, hogy a Netfone Telecom Kft. nem vállal felelősséget a használat során felmerülő vagyoni és nem vagyoni károkért. Az oldal használója kizárólagosan és teljes mértékben felelős saját magatartásáért, a Netfone Telecom Kft. a jogszabályi keretek közt az eljáró hatóságokkal teljes mértékben együttműködik az esetleges jogszabálysértések felderítése érdekében. A szolgáltatások igénybevételéhez szükséges, illetve az oldalon található vagy általa alkalmazott szoftver, megoldások és a weboldalon feltüntetett tartalmak, információk és anyagok szellemi tulajdonjoga (a szerzői jogokkal egyetemben) a Netfone Telecom Kft. kizárólagos tulajdonát képezik. Az oldalt, annak tartalmát, grafikai elemeit, forráskódját, szolgáltatásainak nevét tilos másolni vagy felhasználni. A Netfone Pontok, Netfone Pont valamint a Netfone Pont+ (plusz), Netfone Partner üzlet nevet tilos e-mail címben, domain, social média platformokon felhasználó névként illetve adatlapként,-mint profil elnevezésként felhasználni.

8. Záró rendelkezések

A jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekre, valamint annak értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel:

  • a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.)
  • az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. (Elker. tv.) törvény,
  • a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet,
  • a fogyasztó és vállalkozás közötti, az áruk adásvételére, valamint a digitális tartalom szolgáltatására és digitális szoláltatások nyújtására irányuló szerződések részletes szabályairól szóló 373/2021. (VI.30.) Korm.rendelet
  • a fogyasztóvédelemről szóló1997. évi CLV. törvény rendelkezéseire.

A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadóak.