Adatvédelmi tájékoztató

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

NETFONE TELECOM KFT. www.netfonepontok.hu HONLAPJÁVAL ÉS AZ ÁLTALA NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKKAL, SZOLGÁLTATÁSÉRTÉKESÍTÉSSEL ÉS TÁJÉKOZTATÁSSAL KAPCSOLATBAN

 

Netfone Telecom Kft. (székhely: 8900 Zalaegerszeg, Nefelejcs utca 2/a.;

Cg.: 20-09-076111; levelezési cím: 1119 Budapest, Petzvál J. u. 31-33. a továbbiakban: Szolgáltató) az alábbiakban tájékoztatja a Felhasználókat a Honlapon és a Szolgáltató által azokon keresztül nyújtott szolgáltatások során történő adatkezelésekkel kapcsolatban az Európai Parlament és Tanács Általános Adatvédelmi Rendeletéről szóló 2016/679 számú rendeletével

(a továbbiakban: GDPR) összhangban.

 1. Fogalmak

Szolgáltató

Netfone Telecom Kft. (székhely: 8900 Zalaegerszeg, Nefelejcs utca 2/a.; Cg.: 20-09-076111, aki a jelen Honlapot üzemelteti.

Honlap

www.netfonepontok.hu domain alatt elérhető tartalom és szolgáltatások összessége.

Felhasználó

A Honlapot vagy azok valamelyikét meglátogató személy.

Honlap ÁFF

A Honlap általános felhasználási feltételei, amelyek a Honlapon közzétételre kerültek, és amelyek részletesen szabályozzák, hogy a Felhasználók hogyan jogosultak a Honlapot és az azon keresztül elérhető szolgáltatásokat igénybe venni. Szolgáltatásokra vonatkozó ÁSZF a www.netfone.hu oldalon érhető el.

 1. Mi a jelen adatkezelés tájékoztató célja?
  A Honlap használatának szabályait a Honlap ÁFF tartalmazza, amely valamennyi itt nem rendezett kérdésben alkalmazandó. A Honlap és szolgáltatásai használatával a Szolgáltató és a Felhasználó között a Honlap ÁFF feltételeinek megfelelő szerződés jön létre. A jelen adatkezelési tájékoztatóban a Szolgáltató a Honlapon megvalósuló személyes adat kezelésről nyújt a jogszabályoknak megfelelően részletes tájékoztatást a Felhasználóknak.

A Honlapon megvalósuló adatkezelésre vonatkozóan a Szolgáltató adatkezelőnek minősül.

 1. Mi a Honlap célja?
  A www.netfonepontok.huHonlapon a Felhasználók regisztráció nélkül tájékozódhatnak a távközlési szolgáltató szolgáltatásairól és azok közvetítőiről. A Honlap látogatása során a Felhasználóknak lehetősége nyílik a Honlapon történő partner üzletkeresésre, elhelyezett linken keresztül online rendelést-regisztrációt indítani, átirányítással a szolgáltató webes felületére, a hírlevélre való feliratkozásra, a kapcsolat űrlapon történő kommunikációra vagy ajánlatkérésre is.  
 2. Hogyan vonatkozik a Felhasználóra az adatkezelési tájékoztató?
  A Felhasználók a Honlapra történő belépéssel, a Honlapról elérhető szolgáltatások igénybe vételével, a Honlap funkcióinak használatával minden további jognyilatkozat tétele nélkül automatikusan tudomásul veszi a jelen adatkezelési tájékoztatóban foglaltakat.
 3. Ki és hogyan módosíthatja az adatkezelési tájékoztatót és hol, hogyan teszi ezt közzé a Szolgáltató?
  A Szolgáltató bármikor egyoldalúan jogosult a jelen adatkezelési tájékoztatót módosítani. A Szolgáltató az adatkezelési tájékoztató módosítását a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt adatkezelési tájékoztató Honlapon történő megjelenítésével teszi közzé.

A jelen adatkezelési tájékoztató a Honlapon folyamatosan elérhető. A Felhasználók a jelen adatkezelési tájékoztatót a Honlapon megnyithatják, azt megtekinthetik, kinyomtathatják, lementhetik, azonban azon nem módosíthatnak, erre csak a Szolgáltató jogosult.

 1. Milyen személyes adatait, meddig kezeljük, mire használjuk őket, és milyen felhatalmazás alapján?
  Az adatkezelésünk jogalapjai az alábbiak:
 2. a) a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerint a felhasználó megfelelő tájékoztatáson alapuló önkéntes hozzájárulása az adatkezeléshez (a továbbiakban: Hozzájárulás);
 3. b) a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja szerint az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben a Felhasználó mint érintett az egyik fél (a továbbiakban: Szerződés teljesítése)
 4. c) a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja szerint az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges (mint például ügyfél azonosítási, könyvviteli kötelezettség teljesítése – a továbbiakban: Jogi kötelezettség teljesítése)
 5. d) a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja szerint az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges (a továbbiakban: Jogos érdek)
 6. e) az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Elkertv.) 13/A. §-a által biztosított adatkezelési engedély, amely szerint a Felhasználó hozzájárulása nélkül kezelhetők a Felhasználók természetes személyazonosító adatai (név, születési név, anyja születési neve, születési hely és idő) és lakcíme az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, az abból származó díjak számlázása, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése céljából, továbbá a Felhasználó hozzájárulás nélkül kezelhetők a Felhasználó természetes személyazonosító adatai, lakcíme, valamint a szolgáltatás igénybevételének időpontjára, időtartamára és helyére vonatkozó adatok az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtására irányuló szerződésből származó díjak számlázása céljából (a továbbiakban: Elkertv13/A. §).

 

6.1. A www.netfonepontok.hu honlappal kapcsolatos adatkezelés
A Szolgáltató a Honlapon egyrészt a lenti automatikusan gyűjtött adatokat kezeli, másrészt pedig a Felhasználó regisztrációjával kapcsolatos adatokat kezeli. A Honlappal kapcsolatos adatkezelés magában foglalja az egyszerűsített SIM regisztrációra vonatkozó adatkezeléseket is.

 6.1.1. A Honlapon (SIM Scan) regisztráló személyekkel kapcsolatos adatkezelés
A Felhasználó regisztrálhat illetve a Partner üzlet is regisztrálhatja a felhasználót-mint szolgáltatás igénylőt. A honlapon beépítésre került sim scan alkalmazás útján előzetes adatfelvétel történik, mely során az ügyfélhez rendelt sim kártyaazonosító (ICCID) tárolása történik. Előzetes adatok rögzítése esetén, a felhasználót szerződéses jogviszony elősegítésének céljából a cég jogosult felkeresni, informálni. Végleges rendelés, szolgáltatás szerződés létrejötte a cég központi weboldalán történik, így adatkezelés további passzusai a weboldal adatkezelési tájékoztatójában lelhető fel.


A Szolgáltató az alábbi adatokat kezeli ezzel kapcsolatban a Felhasználóról:

A

B

C

D

E

Kezelt adat kategóriája

(* = opcionális adat)

Adat forrása

Adatkezelés célja

Adatkezelés jogalapja

Adattárolás időtartama, törlés időpontja

Név

Érintett

a) Kapcsolattartás

b) Azonosítás

GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont: Hozzájárulás

Hozzájárulás visszavonásáig

Telefonszám

Érintett

a) Kapcsolattartás

b) Azonosítás

GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont: Hozzájárulás

Hozzájárulás visszavonásáig

E-mail cím

Érintett

a) Kapcsolattartás

b) Azonosítás

GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont: Hozzájárulás

Hozzájárulás visszavonásáig

Lakcím

Érintett

a) Kapcsolattartás

b) Azonosítás

GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont: Hozzájárulás

Hozzájárulás visszavonásáig

Netfone ID

Érintett

a) Kapcsolattartás

b) Azonosítás

GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont: Hozzájárulás

Hozzájárulás visszavonásáig

 A Felhasználók az adatkezeléshez adott hozzájárulásukat bármikor visszavonhatják és kérhetik adataik törlését a Szolgáltatótól a Szolgáltató lenti e-mail címére küldött e-mail üzenetben. Kivételt képez ez alól, amennyiben a Felhasználó és a Szolgáltató, szolgáltatási szerződést kötött egymással, így a jogi kötelezettség teljesítése és a jogos érdek alapján az adattörlés nem kérhető.

 6.1.2. A Partner üzlet, adatbázissal kapcsolatos adatkezelés (térkép és adatlap)
A Szolgáltató a Partner üzlet (Netfone Pont és Pont+) alábbi adatait kezeli a Honlapon:

A

B

C

D

E

Kezelt adat kategóriája

(* = opcionális adat)

Adat forrása

Adatkezelés célja

Adatkezelés jogalapja

Adattárolás időtartama, törlés időpontja

Üzlet neve

Érintett

a) B2B és B2C jellegű adatbázis szolgáltatás biztosítása; személyek közötti, valamint személyek és cégek közötti gazdasági kapcsolatok átláthatóvá és kereshetővé tétele

b) Piaci szereplők és meglévő illetve potenciális ügyfelek  tájékoztatása, információk megosztása

GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont: Hozzájárulás

Hozzájárulás visszavonásáig

Üzlet címe

Érintett

a) B2B és B2C jellegű adatbázis szolgáltatás biztosítása; személyek közötti, valamint személyek és cégek közötti gazdasági kapcsolatok átláthatóvá és kereshetővé tétele

b) Piaci szereplők és meglévő illetve potenciális ügyfelek  tájékoztatása, információk megosztása

GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont: Hozzájárulás

Hozzájárulás visszavonásáig

E-mail

Érintett

a) B2B és B2C jellegű adatbázis szolgáltatás biztosítása; személyek közötti, valamint személyek és cégek közötti gazdasági kapcsolatok átláthatóvá és kereshetővé tétele

b) Piaci szereplők és meglévő illetve potenciális ügyfelek  tájékoztatása, információk megosztása

GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont: Hozzájárulás

Hozzájárulás visszavonásáig

Telefonszám

Érintett

a) B2B és B2C jellegű adatbázis szolgáltatás biztosítása; személyek közötti, valamint személyek és cégek közötti gazdasági kapcsolatok átláthatóvá és kereshetővé tétele

b) Piaci szereplők és meglévő illetve potenciális ügyfelek  tájékoztatása, információk megosztása

GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont: Hozzájárulás

Hozzájárulás visszavonásáig

Webcím

Érintett

a) B2B és B2C jellegű adatbázis szolgáltatás biztosítása; személyek közötti, valamint személyek és cégek közötti gazdasági kapcsolatok átláthatóvá és kereshetővé tétele

b) Piaci szereplők és meglévő illetve potenciális ügyfelek  tájékoztatása, információk megosztása

GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont: Hozzájárulás

Hozzájárulás visszavonásáig

Nyitvatartási idő

Érintett

a) B2B és B2C jellegű adatbázis szolgáltatás biztosítása; személyek közötti, valamint személyek és cégek közötti gazdasági kapcsolatok átláthatóvá és kereshetővé tétele

b) Piaci szereplők és meglévő illetve potenciális ügyfelek  tájékoztatása, információk megosztása

GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont: Hozzájárulás

Hozzájárulás visszavonásáig

Szolgáltatások köre

Érintett

a) B2B és B2C jellegű adatbázis szolgáltatás biztosítása; személyek közötti, valamint személyek és cégek közötti gazdasági kapcsolatok átláthatóvá és kereshetővé tétele

b) Piaci szereplők és meglévő illetve potenciális ügyfelek  tájékoztatása, információk megosztása

GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont: Hozzájárulás

Hozzájárulás visszavonásáig

 A Felhasználók az adatkezeléshez adott hozzájárulásukat bármikor visszavonhatják és kérhetik adataik törlését a Szolgáltatótól a Szolgáltató lenti e-mail címére küldött e-mail üzenetben.

 6.2. Az INFOVONAL-at hívó felhasználóval kapcsolatos adatkezelés
A Szolgáltató tájékoztató Infovonalat tart fenn, melynek célja az ügyfelek-érdeklődők szerződéshez, igénybevételhez kötődő, valamint partner üzlet kereséséhez illetve használathoz kapcsolódó technikai (APN) segítséget nyújtson szóban. A szolgáltatás nem terjed ki a már meglévő szerződött ügyfelek panasz, szolgáltatással és számlázassal kapcsolatos megkereséseinek kezelésére. Erre a Szolgáltató központi ügyfélszámán lehet igényt érvényesíteni. Infovonal nem biztosít hangrögzítést, hívónyilvántartást, de bizonyos esetekben alapszíntű azonosítást megkövetel. : 

A

B

C

D

E

Kezelt adat kategóriája

(* = opcionális adat)

Adat forrása

Adatkezelés célja

Adatkezelés jogalapja

Adattárolás időtartama, törlés időpontja

Név

Érintett

a) Azonosítás

b) Kapcsolattartás

GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont: Hozzájárulás

Hozzájárulás visszavonásáig

Születési idő, hely

Érintett

a) Azonosítás

b) Kapcsolattartás

GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont: Hozzájárulás

Hozzájárulás visszavonásáig

Lakcím

Érintett

a) Azonosítás

b) Kapcsolattartás

GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont: Hozzájárulás

Hozzájárulás visszavonásáig

SIM ICCID (amellyel beazonosítható a korábbi adatrögzítés)

Érintett

a) Azonosítás

b) Kapcsolattartás

GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont: Hozzájárulás

Hozzájárulás visszavonásáig

 

6.3. A Szolgáltatótól ajánlatot kérők, potenciális vevők kapcsolattartói adatainak kezelése
A Szolgáltató a tőle árajánlatot kérő potenciális vevők, jogi személyek és magánszemélyek adatait ajánlat küldési, és azzal kapcsolatos kapcsolattartási célra kezeli.
A Szolgáltató az alábbi adatokat kezeli az ajánlatkérő potenciális vevők kapcsolattartói tekintetében: 

 

A

B

C

D

E

Kezelt adat kategóriája

(* = opcionális adat)

Adat forrása

Adatkezelés célja

Adatkezelés jogalapja

Adattárolás időtartama, törlés időpontja

Név

Ajánlatkérő

a) Ajánlat küldése

b) Azonosítás

c) Kapcsolattartás

GDPR 6. cikk (1) bek. f) pont: Jogos érdek

Ha nem fogadják el az ajánlatot: az ajánlatkéréstől számított 1 év

E-mail cím

Ajánlatkérő

a) Ajánlat küldése

b) Kapcsolattartás

GDPR 6. cikk (1) bek. f) pont: Jogos érdek

Ha nem fogadják el az ajánlatot: az ajánlatkéréstől számított 1 év

Cégbírósági neve, címe (csak jogi személy ajánlatkérő esetében)

Ajánlatkérő

a) Ajánlat küldése

b) Azonosítás

c) Kapcsolattartás

GDPR 6. cikk (1) bek. f) pont: Jogos érdek

Ha nem fogadják el az ajánlatot: az ajánlatkéréstől számított 1 év

Telefonszám

Ajánlatkérő

a) Ajánlat küldése

b) Kapcsolattartás

GDPR 6. cikk (1) bek. f) pont: Jogos érdek

Ha nem fogadják el az ajánlatot: az ajánlatkéréstől számított 1 év

Telefonszámla kivonat

Ajánlatkérő

a) Ajánlat küldése

b) Kapcsolattartás

GDPR 6. cikk (1) bek. f) pont: Jogos érdek

Ha nem fogadják el az ajánlatot: az ajánlatkéréstől számított 1 év

 A Szolgáltató jogos érdekének megjelölése:
Ajánlatkérők, potenciális vevők esetén a kérésre történő ajánlat küldés és az alapján szerződés létrehozatala, valamint ezzel összefüggésben az ajánlatkérő azonosítása és a vele történő kapcsolattartás az adatkezelés célja. Ezen adatokat az adatkezelő azért kezeli, hogy az ajánlatkérő érintett kérésére az ajánlatkérő kapcsolattartója útján az ajánlatkérőnek tudjon ajánlatot küldeni. Az adatkezelési cél másként nem valósítható meg. 

6.4. Hírlevél, elektronikus direkt marketing üzenetküldéssel kapcsolatos adatkezelés
A Szolgáltató az ahhoz hozzájárult személyek részére marketing üzleti célból e-mailben marketing tartalmú üzeneteket küld, amelyek a Szolgáltató termékeivel, szolgáltatásaival kapcsolatos információkat, kedvezményeket, akciókat, árlistákat, promóciókat, nyereményjátékokat és annak részletes feltételeit, valamint egyéb marketing üzenetet tartalmaznak. A Szolgáltató direkt marketing üzenet, hírlevél küldés céljára a címzettek alábbi adatait kezeli: 

A

B

C

D

E

Kezelt adat kategóriája

(* = opcionális adat)

Adat forrása

Adatkezelés célja

Adatkezelés jogalapja

Adattárolás időtartama, törlés időpontja

Név

Érintettől

marketing célú, közvetlen megkeresés módszerével megküldött, ajánlatot, reklámot, kedvezményeket, promóciókat, egyéb előnyöket kínáló és tartalmazó elektronikus direkt marketing üzenet küldése

GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont: Hozzájárulás

Hozzájárulás visszavonásáig

E-mail cím

Érintettől

marketing célú, közvetlen megkeresés módszerével megküldött, ajánlatot, reklámot, kedvezményeket, promóciókat, egyéb előnyöket kínáló és tartalmazó elektronikus direkt marketing üzenet küldése

GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont: Hozzájárulás

Hozzájárulás visszavonásáig

 A hírlevél címzettek valamennyi hírlevél, illetve elektronikus direkt marketig üzenet végén található leiratkozás vagy hasonló elnevezésű linkre, gombra kattintva, valamint a Szolgáltató lenti e-mail címére vagy postacímére küldött levélben iratkozhatnak le a hírlevélről, illetve direkt marketing üzenetről, visszavonva ezzel az adatkezeléshez adott hozzájárulásukat.

Leiratkozás esetén e-mail címét és nevét a hírlevél adatbázisunkból töröljük és arra a címre a továbbiakban hírlevelet, direkt marketing üzenetet nem küldünk.

Leiratkozás esetén hírlevelünkre bármikor újra feliratkozhat. A hírlevélre feliratkozás nem feltétele egyetlen más szolgáltatásunk igénybe vételének sem. E-mail cím és név megadása a hírlevél feliratkozáshoz kötelező, anélkül a feliratkozás nem lehetséges. A hírlevél feliratkozás lehet feltétele valamely promócióban, nyereményjátékban való részvételnek, ezt a feltételt mindig az adott promóció, illetve nyereményjáték konkrét szabályzata tartalmazza.

Jelen adatkezelés a Netfone Pontok (www.netfonepontok.hu) által kezelt adatokra, valamint az általa küldött hírlevél, DM levélre vonatkozik.

A hírlevél és direkt marketing üzenet nem foglalja magában azon üzeneteket, amely az igénybe vett szolgáltatás vagy megvásárolt termék árával, feltételeivel vagy azok változásával kapcsolatosak. A szerződési feltételek változásáról a szerződött ügyfeleit a Szolgáltató a szerződés teljesítésével kapcsolatos kommunikáció, kapcsolattartás, értesítés keretében értesíti a szerződött partnerek kapcsolattartóinak elérhetőségein, így többek között e-mailben. Ezen adatkezelési esetkörre vonatkozó részletes tájékoztatást a szerződött partnerekkel kötött szerződésekhez csatolt külön adatkezelési tájékoztató tartalmazza.

 6.5. Valamennyi Honlappal kapcsolatos automatikus adatgyűjtés során kezelt adatok
A Honlapon cookiekat és egyéb különböző programokat alkalmazunk annak érdekében, hogy a Honlap Látogatók igényeit, Honlappal kapcsolatos viselkedését megismerjük és azok alapján a Honlapot tovább fejlesszük, a Honlap látogatásokról anonim statisztikákat készítsünk. Egyes apró programok azt segítik elő, hogy a Felhasználóknak ne kelljen az azonosító adataikat újra beírniuk a következő bejelentkezésnél, és könnyebb és gyorsabb legyen az azonosításuk, míg más programok a Felhasználók azonosítását szolgálják. Az alábbiakban részletezzük, hogy a Honlapon milyen adatokat gyűjtünk: 

A

B

C

D

E

Kezelt adat kategóriája

(* = opcionális adat)

Adat forrása

Adatkezelés célja

Adatkezelés jogalapja

Adattárolás időtartama, törlés időpontja

Automatikusan gyűjtött adatok:

– IP cím

– böngésző típusa

– operációs rendszer típusa, nyelve, verziószáma, egyéb beállításai

– hányszor látogatta meg az oldalt a felhasználó

– első látogatás időpontja

– utolsó látogatás időpontja

– honnan jött a látogató (forrás oldal)

– milyen keresőmotort használt

– milyen linkre kattintott az oldalra jutáshoz

– milyen keresőszót használt az oldalra jutáshoz

– mennyi ideig volt a honlapon

– látogatás kezdő és záró időpontja

– előzőleg látogatott oldal címe

– meglátogatott oldal, aloldal, funkció vagy szolgáltatás

– Google Analytics által generált, a felhasználó azonosítására szolgáló felhasználó azonosító (User ID)

Automatikusan gyűjtött

a) Felhasználó felismerése

b) Honlap testreszabása

c) Honlap és az azon keresztül elérhető szolgáltatások fejlesztése

d) közvetlen üzletszerzési célú szegmentálás és profilalkotás targetált reklámok közzétételére

GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont: Hozzájárulás

Hozzájárulás visszavonásáig

 A Honlapokon a Szolgáltató cookiekat alkalmaz a fenti célok érdekében, azaz a Felhasználó felismerésére, a Honlap testreszabására, a Honlap és az azon keresztül elérhető szolgáltatások fejlesztésére, közvetlen üzletszerzési célú szegmentálás és profilalkotás targetált reklámok közzétételére. Valamint a cookie segít, hogy Partner üzleteink ügyfélszerzését és utólagos elszámolását a rendelési útvonalkövetéssel biztosítsa.

Általánosságban a cookie egy olyan apró fájl, amelyet betűk és számok alkotnak, és amelyet a Felhasználó eszközére küldünk szerverünkről. A cookie lehetővé teszi annak felismerését, hogy a Felhasználó mikor jelentkezett be utoljára a Honlapra, a fő célja a cookie-nak az, hogy lehetővé tegye a Felhasználó számára egyéniesített ajánlatok, reklámok Felhasználónak való elérhetővé tételét, amelyek személyre szabják a Felhasználói élményt a Honlap használata során és a Felhasználó személyes szükségleteit fejezik ki.

A Honlapokon a Google Analytics szolgáltatásait és cookie-jait is alkalmazzuk, ezek az alábbiak:

A Google Analytics a Google LLC. („Google”) internetes elemző szolgáltatása, amely segít a Szolgáltatónak többet megtudni arról, hogy a Honlapok látogatói milyen szokások szerint használják a Honlapokat. A Google Analytics olyan információkat összegez a weboldal használatáról, mint például az IP-cím, amelyet a rendszer elküldhet a Google-nek, és a kiszolgáló szerverein tárolja. Ezeket az információkat jelentések készítéséhez és a weboldalunk működésének javításához használjuk fel. A cookie-k anonim információkat gyűjtenek továbbá a következőkről is: a weboldal látogatóinak száma, neme, lokáció illetve azzal kapcsolatos adatok, hogy milyen oldalról érkeznek a látogatók a Honlapokra és azok mely oldalait tekintik meg. 

COOKIE NÉV

COOKIE CÉL

ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA

_ga

A felhasználók megkülönböztetésére szolgál

Beállítástól/frissítéstől számított 2 év

_gat

A lekérési arány szabályozására alkalmazható.

Beállítástól/frissítéstől számított 10 perc

_gid

A felhasználók megkülönböztetésére szolgál

Beállítástól/frissítéstől számított 2 nap

 A Google Analytics cookiekról további információt itt olvashat: http://www.google.com/policies/privacy/
Ha szeretné kikapcsolni a Google Analytics nyomkövetését a Honlapok látogatása során, akkor kattintson az alábbi linkre: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Honlapunkon a cookiek-hoz az első oldal látogatásakor adhatja meg a Felhasználó a hozzájárulását.

Az automatikusan gyűjtött adatok alapján nem történik döntéshozatal, azokat nem kapcsoljuk össze a tevékenységünk során egyébként kezelt más adatokkal, azokat nem használjuk fel más kontextusban, és azok alapján automatizált döntéshozatal nem történik.
A fenti adatkezelés az érintettekre joghatással nincsen. 

6.6. Social média interjúalanyai, képeken szereplő személyek
A Szolgáltató marketing anyagaiban, online és offline is közöl cikkeket, képeket amelyben a interjúkat adó és egyéb okból szereplő személyek adatai kerülnek megjelenítésre. A fenti személyes adatok marketing anyagokban történő felhasználása körében a Szolgáltató az alábbi adatokat kezeli: 

 

A

B

C

D

E

Kezelt adat kategóriája

(* = opcionális adat)

Adat forrása

Adatkezelés célja

Adatkezelés jogalapja

Adattárolás időtartama, törlés időpontja

Név

Érintett

Online és nyomtatott kiadványban, a honlapon, közösségi média oldalain marketing célú felhasználás, az adatkezelő és termékei, szolgáltatásai, esetlegesen partner üzlet népszerűsítésére

GDPR 6. cikk (1) bek. f) pont: Jogos érdek

Megjelenésétől számított 5 év

Cégnév (Partner üzlet esetén)

Érintett

Online és nyomtatott kiadványban, a honlapon, közösségi média oldalain marketing célú felhasználás, az adatkezelő és termékei, szolgáltatásai, esetlegesen partner üzlet népszerűsítésére

GDPR 6. cikk (1) bek. f) pont: Jogos érdek

Megjelenésétől számított 5 év

Arckép és egészalakos (fotó)

Érintett

Online és nyomtatott kiadványban, a honlapon, közösségi média oldalain marketing célú felhasználás, az adatkezelő és termékei, szolgáltatásai, esetlegesen partner üzlet népszerűsítésére

GDPR 6. cikk (1) bek. f) pont: Jogos érdek

Megjelenésétől számított 5 év

 A Szolgáltató jogos érdeke:
Az érintett ezen adatok kezelésével szemben tiltakozhat, azt ellenőrizheti, valamennyi joga biztosított.

Az érintettek tiltakozhatnak a jogos érdeken alapuló adatkezeléssel szemben a Szolgáltató lenti e-mail címére küldött üzenettel, ebben az esetben a Szolgáltató az érintett adatait nem kezeli tovább. 

6.7. SIM kártya Neked kampány adatkezelése
Időszakos kampány alapján a szolgáltató lehetőséget biztosít díjmentes inaktív SIM kártyaigénylésre, mely célba jutását postai vagy partner üzletben történő átadással valósítja meg.
A Szolgáltató az általa meghirdetett kampány során az igénylőkkel összefüggésben az alábbi adatokat kezeli: 

 

A

B

C

D

E

Kezelt adat kategóriája

(* = opcionális adat)

Adat forrása

Adatkezelés célja

Adatkezelés jogalapja

Adattárolás időtartama, törlés időpontja

Név

Érintett

a) Szerződés létrehozatala

b) Szerződés teljesítése

c) Igény- és jogérvényesítés

d) Azonosítás

e) Kapcsolattartás

f) SIM ICCID nyilvántartása

F/a), b), d) és e) pont szerinti cél esetén: GDPR 6. cikk (1) bek. b) pont: Szerződés létrehozatala, teljesítése

 

F/c) pont szerinti cél esetén: GDPR 6. cikk (1) bek. f) pont: Jogos érdek

 

F/f) pont szerinti cél esetén: GDPR 6. cikk (1) bek. c) pont: jogi kötelezettség teljesítése

Igényléstől számított 3 év

E-mail

Érintett

a) Szerződés létrehozatala

b) Szerződés teljesítése

c) Igény- és jogérvényesítés

d) Azonosítás

e) Kapcsolattartás

f) SIM ICCID nyilvántartása

F/a), b), d) és e) pont szerinti cél esetén: GDPR 6. cikk (1) bek. b) pont: Szerződés létrehozatala, teljesítése

 

F/c) pont szerinti cél esetén: GDPR 6. cikk (1) bek. f) pont: Jogos érdek

 

F/f) pont szerinti cél esetén: GDPR 6. cikk (1) bek. c) pont: jogi kötelezettség teljesítése

Igényléstől számított 3 év

Telefonszám

Érintett

a) Szerződés létrehozatala

b) Szerződés teljesítése

c) Igény- és jogérvényesítés

d) Azonosítás

e) Kapcsolattartás

f) SIM ICCID nyilvántartása

F/a), b), d) és e) pont szerinti cél esetén: GDPR 6. cikk (1) bek. b) pont: Szerződés létrehozatala, teljesítése

 

F/c) pont szerinti cél esetén: GDPR 6. cikk (1) bek. f) pont: Jogos érdek

 

F/f) pont szerinti cél esetén: GDPR 6. cikk (1) bek. c) pont: jogi kötelezettség teljesítése

Igényléstől számított 3 év

Szállítási cím

Érintett

a) Szerződés létrehozatala

b) Szerződés teljesítése

c) Igény- és jogérvényesítés

d) Azonosítás

e) Kapcsolattartás

f) SIM ICCID nyilvántartása

F/a), b), d) és e) pont szerinti cél esetén: GDPR 6. cikk (1) bek. b) pont: Szerződés létrehozatala, teljesítése

 

F/c) pont szerinti cél esetén: GDPR 6. cikk (1) bek. f) pont: Jogos érdek

 

F/f) pont szerinti cél esetén: GDPR 6. cikk (1) bek. c) pont: jogi kötelezettség teljesítése

Igényléstől számított 3 év

A Szolgáltatói jogos érdek megjelölése:
SIM kártyák igénylése esetén az érintettek személyes adatait a Szolgáltató a szállítási teljesítés és tájékoztatás, szerződéskötés ösztönzésre használja fel. A Szolgáltató ezen jogát elévülési időn belül gyakorolhatja. Az adatkezelés ezért a Szolgáltató jogai és jogos érdekei megóvása érdekében szükséges. Az adatkezelési cél másként nem valósítható meg.

Az érintettek tiltakozhatnak a jogos érdeken alapuló adatkezeléssel szemben a Szolgáltató lenti e-mail címére küldött üzenettel, ebben az esetben a Szolgáltató az érintett adatait nem kezeli tovább. 

6.8. Netfone Pontok kitelepülő rendezvények résztvevői
Cégünk, mint szolgáltató ad-hoc rendezvényeket szervez Partner üzleteinknél és környékén, amelyen résztvevő személyek személyes adatait kezeli egyrészt a tájékoztatás nyomon követesére, SIM kártyaregisztráció érdekében, másrészt pedig a további kapcsolattartás, értesítések küldése érdekében és céljára. A rendezvényeken cégünk marketing célokra fotókat, videókat is készít, amelyeket marketing közleményében megjelenít. Szolgáltató a rendezvény résztvevők alábbi adatait kezeli: 

 

A

B

C

D

E

Kezelt adat kategóriája

(* = opcionális adat)

Adat forrása

Adatkezelés célja

Adatkezelés jogalapja

Adattárolás időtartama, törlés időpontja

Név

Érintett

Kapcsolattartás

GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont: Hozzájárulás

Hozzájárulás visszavonásáig

E-mail cím

Érintett

Kapcsolattartás

GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont: Hozzájárulás

Hozzájárulás visszavonásáig

Telefonszám

Érintett

Kapcsolattartás

GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont: Hozzájárulás

Hozzájárulás visszavonásáig

Arckép, egészalakos kép (fotó)

Érintett

Marketing célból történő felhasználás különböző online és offline platformokon

GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont: Hozzájárulás

Hozzájárulás visszavonásáig

Az érintett bármikor visszavonhatja az adatkezeléshez való hozzájárulását a Szolgáltató lenti e-mail címére küldött üzenetben, amely esetben a Szolgáltató az érintett adatait nem kezeli tovább.

 6.9. Facebook szavazások, nyereményjátékok résztvevői, hozzászólók, kedvelők
A Szolgáltató (Netfone Pontok) által fenntartott Facebook, Instagram, Twitter, Pinterest, Linkedin, TikTok, YouTube oldalon (profilon) időnként lehetőségük van az oldalt kedvelő vagy meglátogató social média felület felhasználóknak szavazásokon véleményt nyilvánítani, nyereményjátékokon részt venni valamint ennek keretében az adott tartalmakhoz megjegyzést fűzni, illetve kedvelni azokat. Ezen tevékenységgel kapcsolatosan a Szolgáltató az alábbi adatokat kezeli:

A

B

C

D

E

Kezelt adat kategóriája

(* = opcionális adat)

Adat forrása

Adatkezelés célja

Adatkezelés jogalapja

Adattárolás időtartama, törlés időpontja

Név

Érintett

Szavazáson, nyereményjátékokon részvétel

Szavazók, nyertesek értesítése az eredményről

GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont: Hozzájárulás

Hozzájárulás visszavonásáig

 Az érintett bármikor visszavonhatja az adatkezeléshez való hozzájárulását a Szolgáltató lenti e-mail címére küldött üzenetben, amely esetben a Szolgáltató az érintett adatait nem kezeli tovább.

 1. Ki kezeli a személyes adatait, és ki fér hozzá azokhoz?
  7.1. Az adatkezelő
  A 6. pontban meghatározott adatok adatkezelője a Szolgáltató, és elérhetőségei az alábbiak:
 •  Vállalkozás megnevezése: Netfone Telecom Távközlési és Szolgáltató Kft. (VEA üzletág,-mint jelen weboldal üzemeltető)
 •  Székhely: 8900 Zalaegerszeg, Nefelejcs utca 2/a.
 •  Levelezési cím: 1119 Budapest, Petzvál József u. 31-33
 •  Adószám: 24144094-2-20
 •  Webcím: www.netfonepontok.hu, www.netfone.hu
 • E-mail: info@netfonepontok.hu
 •  Nyújtott szolgáltatások: vezetékes és mobil távközlés, vezetékes és mobil internet

 A Szolgáltató részéről adataihoz a Szolgáltató munkavállalói férnek hozzá abban a körben, amely munkájuk elvégzéséhez feltétlenül szükséges. A személyes adataihoz való hozzáférési jogosultságokat szigorú belső szabályzatban rögzítjük. 

7.2. Adatfeldolgozók
Adatai kezeléséhez, tárolásához különböző vállalkozásokat veszünk igénybe, akikkel adatfeldolgozói szerződést kötöttünk. Az alábbi adatfeldolgozók végzik adatai feldolgozását: 

 

A

B

C

D

 

Adatfeldolgozó neve, elérhetőségei

Végzett adatfeldolgozói tevékenység

Adatfeldolgozással érintettek köre

Adatfeldolgozással érintett adatok kategóriái

 

Rackhost Zrt. (Székhely: 6722 Szeged, Tisza Lajos körút 41.) 

Szerver szolgáltatás nyújtása

Szerveren tárolt dokumentumokban szereplő adatok érintettjei

Szerveren tárolt dokumentumokban szereplő adatok

 
 
 

Magyar Posta Zrt. (Székhely: 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6. )

Posta és pénzforgalmi szolgáltatás

SIM kártyaigénylők

Postai kézbesítésteljesítéshez törvényileg előírt adatok

 

Szerződő ügyfelek

Pénzforgalmi teljesítéshez törvényileg előírt adatok (csekk-kaució)

 

Minősített címlistás személyek

Összes levelezőrendszerben és levelezőszerveren tárolt adat

 

Összes fájlszerveren tárolt adat

 
 

Google Analytics és DoubleClick for Publishers szolgáltatás nyújtása

www.netfonepontok.hu honlapot meglátogató személyek

Automatikusan gyűjtött adatok: IP cím

 
 

- böngésző típusa

 

 

- operációs rendszer típusa, nyelve, verziószáma, egyéb beállításai

 

 

- hányszor látogatta meg az oldalt a felhasználó

 

 

- első látogatás időpontja

 

 

- utolsó látogatás időpontja

 

 

- honnan jött a látogató (forrás oldal)

 

 

- milyen keresőmotort használt

 

Google Inc. (1600 Amphitheatre Pkwy Mountain View, California 94043, USA)

- milyen linkre kattintott az oldalra jutáshoz

 

- milyen keresőszót használt az oldalra jutáshoz

 

 

- mennyi ideig volt a honlapon

 

 

- látogatás kezdő és záró időpontja

 

 

- előzőleg látogatott oldal címe

 

 

- meglátogatott oldal, aloldal, funkció vagy szolgáltatás

 

 

- Google Analytics által generált, a felhasználó azonosítására szolgáló felhasználó azonosító (User ID)

 
 

Facebook Pixel szolgáltatás nyújtása

www.netfonepontok.hu honlapot meglátogató személyek

Automatikusan gyűjtött adatok:

 
 

- IP cím

 

 

- böngésző típusa

 

 

- operációs rendszer típusa, nyelve, verziószáma, egyéb beállításai

 

 

- hányszor látogatta meg az oldalt a felhasználó

 

 

- első látogatás időpontja

 

 

- utolsó látogatás időpontja

 

 

- honnan jött a látogató (forrás oldal)

 

Facebook Inc., (1601 Willow Road Menlo Park, California 94025)

- milyen keresőmotort használt

 

- milyen linkre kattintott az oldalra jutáshoz

 

 

- milyen keresőszót használt az oldalra jutáshoz

 

 

- mennyi ideig volt a honlapon

 

 

- látogatás kezdő és záró időpontja

 

 

- előzőleg látogatott oldal címe

 

 

- meglátogatott oldal, aloldal, funkció vagy szolgáltatás

 

Pinterest Inc. at (651 Brannan Street, San Francisco, CA 94107, USA.) 

 

 

Név, komment, szavazat tartalma, reakció típusa

 

LinkedIN Corporation., (1000 W. Maude Ave., Sunnyvale, California 94085)

https://www.facebook.com/NETFONEPONTOK ,

 

https://twitter.com/NetfonePontok , https://www.instagram.com/netfone_pontok/ , https://www.linkedin.com/company/netfone-pontok , https://hu.pinterest.com/netfonepontok/ social média oldalakat meglátogatók

 

Twitter, Inc. (1355 Market Street #900 San Fransisco, California 94103)

 
 

Meta Platforms Ireland Limited (4 Grand Canal Square Grand Canal Harbour Dublin 2, Írország)

 
 

Instagram, Meta Platforms Ireland Limited (4 Grand Canal Square Grand Canal Harbour Dublin 2, Írország)

Automatikusan gyűjtött adatok:

 

- neme

 

 

- életkor

 

 

- lokáció

 

 

- érdeklődési kör

 

 

- hányszor látogatta meg az oldalt a felhasználó- honnan jött a látogató (forrás oldal)

 

 

- milyen linkre kattintott az oldalra jutáshoz

 

 

- meglátogatott oldal/profil, aloldal, funkció vagy szolgáltatás

 

 

Hírlevélküldő alkalmazás

Hírlevél címzettjei

 

 

MailChimp The Rocket Science Group, LLC

Név, E-mail cím

 

(675 Ponce de Leon Ave NE

 

Suite 5000

 

Atlanta, GA 30308 USA)

 

 

 7.3. A külföldre történő adattovábbítással kapcsolatos tájékoztatás
Az igénybe vett adatfeldolgozók közül az USA székhelyű, MailChimp The Rocket Science Group, LLC (675 Ponce de Leon Ave NE Suite 5000 Atlanta, GA 30308 USA), LinkedIN Corporation (1000 W. Maude Ave., Sunnyvale, California 94085), Twitter, Inc. (1355 Market Street #900 San Fransisco, California 94103), Pinterest Inc. at (651 Brannan Street, San Francisco, CA 94107, USA.), Facebook, Inc. (1601 Willow Road, Menlo Park, California 94025; lperry@fb.com, USA) és Google, LLC. (1600 Amphitheatre Pkwy Mountain View, California 94043; USA) szerepel az Európai Bizottság GDPR 45. cikk szerinti megfelelőségi határozatában és a 2016/1260 bizottsági végrehajtási határozatában, valamint az ezek alapján felállított USA - EU Privacy Shield List-en, azaz az ide történő adattovábbítás nem minősül Európai Unión kívüli, harmadik országba történő adattovábbításnak és ahhoz nem szükséges az érintettek külön engedélye, valamint az oda történő adattovábbítás a GDPR 45. cikke alapján megengedett. Ezen vállalkozások vállalták a GDPR-nak való megfelelést.

 1. Ki a Szolgáltató adatvédelmi tisztviselője és melyek az elérhetőségei?
  A Szolgáltató jelen weboldal tekintetében adatvédelmi tisztviselő kijelölésére nem köteles. 
 2. Milyen jogai vannak a személyes adatai kezelésével kapcsolatban és hogyan biztosítjuk azok gyakorlását?
 3. a) Hozzáférési jog: tájékoztatást kérhet arról, hogy milyen adatait, milyen célra, mennyi ideig kezeljük, kinek adjuk át, honnan származnak az általunk kezelt adatai.
 4. b) Helyesbítési jog: ha adatai változnak, vagy rosszul rögzítettük őket, kérheti adatai helyesbítését, javítását, pontosítását. Kérjük, hogy adatait rendszeresen ellenőrizze, és adatai változásáról legkésőbb 15 napon belül értesítsen bennünket, hogy adatbázisunk mindig naprakész és pontos legyen Önről.
 5. c) Törlési jog: a jogszabályban meghatározott esetekben kérheti hogy az általunk kezelt adatait töröljük.
 6. d) Adatkezelés korlátozásához való jog: a jogszabályban meghatározott esetekben kérheti, hogy az adatkezelést korlátozzuk.
 7. e) Tiltakozáshoz való jog: a jogszabályban meghatározott esetben tiltakozhat adatai kezelése ellen, ilyen esetben adatait nem kezeljük tovább, azokat töröljük.
 8. f) Adathordozhatósághoz való jog: a jelen tájékoztató mellékletében elhelyezett adathordozási kérelem nyomtatvány kitöltésével kérheti adatai hordozását, amely joga gyakorlásával kérheti, hogy a jogszabályban meghatározott típusú adatait adjuk ki az Ön részére, vagy ilyen külön kérése és felhatalmazása alapján adjuk át közvetlenül más, Ön által megjelölt szolgáltatónak. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy adathordozhatósági kérelmet csak az Ön által megadott, általunk az Ön hozzájárulása alapján és automatizáltan kezelt adatokra lehet előterjeszteni, valamint a más szolgáltatónak történő átadásra vonatkozó adathordozhatósági kérelmet csak akkor tudjuk teljesíteni, ha az műszakilag és biztonságosan lehetséges.

Fenti kérelmei benyújtása esetén a jogszabályban meghatározottak szerint járunk el és egy hónapon belül tájékoztatjuk arról, hogy milyen intézkedéseket hoztunk a kérelme alapján.

 1. g) Hozzájárulás visszavonásához való jog: amikor adatait hozzájárulása alapján kezeljük, akkor bármikor joga van a hozzájárulását visszavonni, amely azonban nem érinti a hozzájárulása visszavonását megelőző adatkezelésünk jogszerűségét.
 2. h) Jogos érdeken alapuló adatkezelés esetén fennálló tiltakozási jog: amennyiben adatait jogos érdek jogalapon kezeljük, Ön külön tiltakozhat ezen adatkezeléssel szemben, amely esetben a jogszabályban meghatározott feltételek fennállása esetén adatait nem kezeljük tovább.
 3. i) Panaszjog: amennyiben adatkezelésünkkel kapcsolatban jogsérelem érte, joga van panaszt benyújtani az illetékes felügyeleti hatósághoz:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Honlap: https://naih.hu

Postacím: 1363 Budapest, Pf. 9.

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Telefonszám: +36/1 391-1400, a +36/30 683-5969 vagy a +36/30 549-6838 

A fentieken túlmenően továbbá az illetékes területi bíróság előtt keresetet indíthat a Szolgáltatóval szemben a személyes adatok védelme megsértése esetén. 

 1. Hogyan biztosítjuk adatai biztonságát?
  Cégünk adatkezelésében és/vagy adatfeldolgozásában részt vevő közreműködői és munkavállalói előre meghatározott mértékben – titoktartási kötelezettség terhe mellett – jogosultak személyes adatokat megismerni.

A személyes adatokat megfelelő technikai és egyéb intézkedésekkel védjük, valamint biztosítjuk az adatok biztonságát, rendelkezésre állását, továbbá óvjuk azokat a jogosulatlan hozzáféréstől, megváltoztatástól, sérülésektől illetve nyilvánosságra hozataltól és bármilyen egyéb jogosulatlan felhasználástól.

Adatbiztonság az IT infrastruktúrában
- Az adatvesztés minimalizálása érdekében adataink biztonsági mentéséről rendszeresen gondoskodunk.

- A szerverekhez való hozzáférés a belső informatikai hálózaton csak felhasználói név és jelszóval történő azonosítás után lehetséges. Informatikai rendszereinket időről időre, visszatérően és rendszeresen teszteljük és ellenőrizzük az adat- és IT biztonság megteremtése és fenntartása érdekében.
- A hálózati erőforrások használata a felhasználók számára szabályozott, korlátozott, azonosításhoz kötött.
- Az irodai munkaállomások is csak megfelelő felhasználói név és jelszó ismeretével válnak hozzáférhetővé. Idegen adathordozó használata kizárólag automatikus vírus- és kártevő szűrés követően lehetséges.
- A programok, alkalmazások és eszközök tervezése, fejlesztése, tesztelése és üzemeltetése során a biztonsági funkciókat kiemelten és elkülönítetten kezeljük.
- Az információs rendszer hozzáférési kulcsait (pl. jelszó) titkosítva tároljuk, a rendszer biztonságát érintő adatok (pl. jelszavak, jogosultságok, naplók) védelméről a hozzáférési jogosultságok kiosztásánál gondoskodunk.

Adatbiztonság a kommunikációban
- Az elektronikus úton továbbított üzenetek, állományok tekintetében titkosítást használunk. A biztonságos adatcsere követelményének teljesítéséhez biztosítjuk az adatok integritását mind a (kommunikáció) vezérlő, mind a felhasználói adatokra. Az adatvesztés és sérülés elkerülése céljából hibadetektáló és javító eljárásokat alkalmazunk.
- Levelezési rendszerünk esetében több lépcsős védelmi rendszer került kialakításra kliens és szerver oldalon egyaránt. A rendszerhez az anoním hozzáférés nincs engedélyezve. Csak egyértelműen beazonosított személy számára lehetséges elektronikus üzenet küldése.
- Elektronikus üzenet fogadása során mail szűrő rendszert használunk és rendszerünk vizsgálja a küldő eredetét, azonosíthatóságát.
- Az általunk alkalmazott védelem detektálja az illetéktelen behatolás, a módosítás, valamint a beékelődés előfordulását. Az adatvesztést és -sérülést hibadetektáló és javító eljárásokkal akadályozzuk meg, és gondoskodunk a le nem tagadhatóság biztosításáról.
- Az adattovábbításra használt hálózat esetében a biztonsági szintnek megfelelő módon biztosítjuk az illegális rácsatlakozás és a lehallgatás megakadályozását.
- Hálózatunkhoz távolról történő csatlakozás esetében többszintű azonosítás szükséges.

Adatbiztonság a szoftverfejlesztés, programozás során
- Rendszereink fejlesztése során már a tervezési folyamatba beépítjük az adatvédelem és adatbiztonság követelményeit, amelyet a fejlesztés során folyamatosan biztosítunk.
- A szoftverfejlesztés során elválasztjuk egymástól a fejlesztői/teszt környezetet és az éles környezetet, a tesztelés során a személyes adatokat lehetőség szerint deperszonalizáljuk.
- Folyamatos követést alkalmazunk az újonnan felfedezett sebezhetőségek azonosítására, szakembereink rendszeresen követik az iparági adatbiztonsági ajánlásokat alapelveket, melyek szerint elvégezzük a változáskövetést, és biztosítjuk a megfelelő dokumentálást.

 

 1. Mit teszünk, ha adatvédelmi incidens következik be nálunk?
  A jogszabályoknak megfelelően bejelentjük a felügyeleti hatóságnak az adatvédelmi incidenst a tudomásszerzéstől számított 72 órán belül, és nyilvántartást is vezetünk az adatvédelmi incidensekről. A jogszabály által meghatározott esetekben pedig az érintett felhasználókat is tájékoztatjuk róla.
 2. Mikor és hogyan módosítjuk a jelen adatkezelési tájékoztatót?
  Amennyiben a kezelt adatok köre, az adatkezelés többi körülménye változik, a jelen adatkezelési tájékoztatót a GDPR előírásainak megfelelően 30 napon belül módosítjuk és közzétesszük a www.netfonepontok.huweboldalon. Kérjük, hogy minden esetben gondosan olvassa el az adatkezelési tájékoztató módosításait, mert fontos információkat tartalmaznak személyes adatai kezeléséről.

 

Budapest, 2022.augusztus 5.